Instytut Ekonomii Środowiska
Adres:
ul. Kustronia 4, Kraków, Polska
 
Telefon:
+48 12 222 50 11
 
E-mail:
 


Spotkanie: Białe Certyfikaty- Jak wprowadzono system we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Portugalii


25 października,  odbyły się dwa spotkania poświęcone doświadczeniom z wprowadzania systemu białych certyfikatów.


Pierwsze spotkanie na zaproszenie Andrzeja Czerwińskiego, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki dla parlamentarzystów odbyło się w Sejmie. Drugie spotkanie zorganizowane dla przedstawicieli przemysłu energetycznego zostało zorganizowane w Hotelu Mercure Grand na zaproszenie pana Marka Woszczyka, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.


Problemy związane z wprowadzaniem systemu białych certyfikatów przedstawili czołowi specjaliści europejscy, przedstawiciele organów administracji, odpowiedzialni za wdrażanie systemów w swoich krajach:


• Eoin Lees, Starszy Doradca RAP, Prezes Energy Saving Trust w latach 2003–2009 (Wielka Brytania)

• Marcella Pavan, Prezes Energy Efficiency and Demand Response, AEEG (Włochy)

• Pedro Verdelho, Dyrektor Wydziału w Portuguese Obligations, ERSE (Portugalia)

 

Celem spotkania była dyskusja nad parametrami systemu, aby mógł sprawnie i efektywnie wpłynąć na racjonalizację zużycia energii. Europejskie doświadczenia wskazują, że niedoprecyzowane parametry systemu mogą mieć poważne i długotrwałe konsekwencje. Podczas spotkania zaproszeni goście z polskiego sektora energetycznego wraz z przedstawicielami włoskich oraz brytyjskich firm i instytucji wdrażających system białych certyfikatów, przedyskutowali, czy i w jakim zakresie możliwe jest uniknięcie niekorzystnych doświadczeń włoskich i brytyjskich oraz czy możliwe jest powielenie dobrych praktyk we wdrażanym obecnie systemie w Polsce.


Obydwa spotkania zostały zorganizowane przez Instytut Ekonomii Środowiska przy współpracy The Regulatory Assistance Project (RAP).