Instytut Ekonomii Środowiska
Adres:
ul. Felicjanek 10/6, 31-104 Kraków, Polska
 
Telefon:
+48 12 222 50 11
 
E-mail:
 
Obszary działania

Obecnie działania Instytutu koncentrują się na tematyce efektywności energetycznej. IEŚ posiada doświadczenie w badaniach rynku, analizach finansowych i ekonomicznych w tym badaniach skłonności do zapłaty oraz skłonności do akceptowania rekompensaty (WTP, z ang. willingness to pay, WTA, z ang. willingness to accept).

 

Główne obszary aktywności i projekty:


 • 2013: Rozpoczęcie tworzenia Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią, której celami są m.in.: wypracowanie dobrych praktyk przygotowywania działań z zakresu gospodarowania energią w gminie, tak by zmaksymalizować korzyści wynikające z przygotowywania wymaganych dokumentów oraz uzupełnienie obecnego ustawodawstwa o koncepcję planowania działań z zakresu energii i efektywnego zarządzania nią w gminie.
 • 2013: IEŚ we współpracy z KAPE, FEWE, NAPE i BPIE rozpoczęły realizację projektu Głęboka Termomodernizacja - Polska Mapa Drogowa 2050. Celem projektu jest wsparcie prawodawców w przygotowaniu dobrej strategii termomodernizacji budynków, a następnie programu wspierającego inwestycje w termomodernizację w Polsce. 
 • 2013: Krajowa Agencja Poszanowania Energii we współpracy z Instytutem Ekonomii Środowiska wygrała przetarg w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy na projekt Transparense, który ma na celu rozwój rynku ESCO i jest realizowany przez instytucje z 20 krajów europejskich.
 • 2013: IEŚ stworzył we współpracy z Multimedia Communication innowacyjny portal o budownictwie energooszczędnym Oszczędny Dom z wizualizacjami 3D i kalkulatorem energetycznymdotowany przez Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • 2013: IEŚ wydał publikację poświęconą w całości obszarowi efektywności energetycznej w Polsce w roku 2012 – Efektywność energetyczna w Polsce – Przegląd 2012. Jest to pierwszy tego typu raport w Polsce
 • 2012: Współpraca  z Krajową Agencją Poszanowania Energii w zakresie przygotowania nowej koncepcji systemu planowania energetycznego w Polsce (integrującego planowanie na wielu poziomach administracyjnych, wprowadzającego zarządzanie energią oraz uwzględniającego odpowiednie relacje z dokumentami strategicznymi i finansowymi samorządów  - WPI)
 • 2012: IEŚ doradzał Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy tworzeniu trzech programów dotacji (program dotacji KAWKA dla samorządów, ukierunkowany na problem niskiej emisji oraz dwa programy wspierające budowę budynków o zwiększonej efektywności energetycznie).
 • 2012: IEŚ ocenił wpływ zamiany źródeł ciepła (np. w gospodarstwach domowych o niskich dochodach)
 • 2012: IEŚ współuczestniczył w przygotowaniach kampanii medialnej dotyczącej efektywności energetycznej, poprzez ulepszenie platformy dyskusyjnej między Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej oraz między partnerami biznesowymi (stowarzyszenia branżowe)
 • 2012: IEŚ opublikował cztery raporty: Rynek ESCO w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju, Charakterystyka energetyczna budynków w Polsce (z BuildDesk Polska), Oszczędność energii w opinii Polaków (autor: CEM, raport zlecony przez IEŚ), Wzorcowa rola samorządów w zakresie racjonalnego zarządzania energią. (autor: CEM, raport zlecony przez IEŚ)
                   
 • 2011: IEŚ przygotował i zorganizował pierwsze spotkanie Klubu ESCO

IEŚ współpracował z sukcesami z polskimi i zagranicznymi partnerami związanymi z branżą efektywności energetycznej:

 • Organizacje i firmy branżowe: Renovate Europe, Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości (KBiN),  Stowarzyszenie Przetwórców Szkła Budowlanego, Plastics Europe Polska, Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej i Szklanej, CECED Polska, Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting, Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych, Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń.
 • Organizacje pozarządowe: ClientEarth, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Demos Europa, Polska Akcja Humanitarna.
 • Firmy konsultingowe:  ARUP, Building Performance Institute Europe, ECOFYS, Krajowa Agencja Poszanowania Energii,
 • Organy państwoweMinisterstwo Transportu, Ministerstwo Gospodarki, NFOŚiGW, Ambasada Norwegii.
 • Banki: Związek Banków Polskich, Bank Ochrony Środowiska.
       
                  Zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami.