Instytut Ekonomii Środowiska
Adres:
ul. Felicjanek 10/6, 31-104 Kraków, Polska
 
Telefon:
+48 514 552 937
 
E-mail:
 
O nas

Instytut Ekonomii Środowiska (IEŚ) jest pozarządową organizacją, specjalizującą się w obszarze ochrony środowiska, efektywności energetycznej i polityki klimatycznej. Obecnie działania IEŚ koncentrują się na dwóch powiązanych ze sobą kluczowych problemach ochrony środowiska w Polsce:

  • zanieczyszczeniu powietrza poprzez spalanie węgla i odpadów w domowych paleniskach
  • modernizacji budynków jednorodzinnych których ogrzewanie jest głównym powodem zanieczyszczenia w Polsce.


IEŚ w trakcie swojej wcześniejszej działalności zajmował się także m.in. rynkiem ESCO, polskim systemem białych certyfikatów, wirtualnymi elektrowniami, zakupami grupowymi oraz wdrażaniem koncepcji budynków o niemal zerowym zużyciu energii.


IEŚ został założony w 1998 r. przez grupę aktywistów i młodych ekonomistów. W 2002 r. został oficjalnie zarejestrowany jako organizacja pozarządowa. Zarząd Instytutu składa się z doświadczonych ekonomistów środowiska i ekspertów w dziedzinie efektywności energetycznej wspomaganych przez Zespół IEŚ stanowiący kreatywną i wielodyscyplinarną grupę profesjonalistów. IEŚ specjalizuje się w analizach strategii politycznych pod kątem  ekonomii i środowiska. Współpracujemy zarówno z wieloma polskimi i zagranicznymi organizacjami, jak i z lokalnymi, narodowymi i państwowymi instytucjami, m.in.: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE), Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE), Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE), Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Regulatory Assistance Project (RAP), Heinrich Böll Foundation,
Pełna lista aktywności i projektów dostępna w zakładce Obszary działania.

Stali partnerzy Instytutu Ekonomii Środowiska:


IEŚ współpracuje z polskimi stowarzyszeniami związanymi z branżą efektywności energetycznej:Zespół

Andrzej Guła – Prezes Instytutu Ekonomii Środowiska, ekonomista, specjalista ds. badania rynku. Absolwent wydziału ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w analizach finansowych i rynkowych w sektorze efektywności energetycznej, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. W ostatnich latach pracował jako konsultant dla krajowych i międzynarodowych instytucji (m.in. Europejski Bank Inwestycyjny, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, inicjatywa JASPERS, Komisja Europejska). Obecnie jest koordynatorem badań rynku efektywności energetycznej w Instytucie Ekonomii Środowiska.Anna Dworakowska - Od kilku lat związana z Instytutem Ekonomii Środowiska. Zajmowała się monitoringiem wydatkowania funduszy UE w obszarze ochrony środowiska w Polsce, wzmacnianiem uczestnictwa społecznego w programowaniu wsparcia unijnego oraz oceną procedur przyznawania dotacji ze środków UE na poziomie regionalnym. Prowadziła badania dotyczące gospodarki odpadami w Polsce oraz możliwości wdrożenia ambitnych systemów selektywnej zbiórki odpadów. Od ponad roku zaangażowana w działania na rzecz czystego powietrza w Krakowie i całej Polsce.Edyta Walczak - Asystentka Projektów, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2015 roku pracuje w Instytucie Ekonomii Środowiska, w którym odpowiedzialna jest za koordynację działań organizacyjnych, zarządzanie stroną internetową, zbieranie danych, przygotowywanie raportów i analiz. Ewelina Bidzińska - asystentka w Instytucie Ekonomii Środowiska, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W Instytucie odpowiedzialna za administrowanie bieżącej działalności biura.


Zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami.