15 maja w Warszawie odbył się Okrągły Stół dotyczący finansowania efektywności energetycznej w Polsce. Wydarzenia zorganizowała Komisja Europejska we współpracy z Ministerstwem Energii, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz UN Environmental Finance Initiative (UNEP FI).

Celem krajowego Okrągłego Stołu jest kontynuacja dialogu pomiędzy kluczowymi polskimi interesariuszami na temat poprawy dostępu do instrumentów finansowania efektywności energetycznej, a także wymiana poglądów i doświadczeń oraz określenie wspólnych celów i możliwych rozwiązań, które należy wprowadzić w kontekście obecnej polityki i praktyk biznesowych. 

Instytutu Ekonomii Środowiska był reprezentowany przez Andrzeja Gułę, którego prezentacja była przyczynkiem do ożywionej dyskusji na temat poprawy jakości powietrza w Polsce w kontekście modernizacji domów jednorodzinnych.

 
Obszary działania 
Stowarzyszenie Instytut Ekonomii Środowiska zajmuje się tematyką efektywności energetycznej, polityki klimatycznej i ochrony środowiska.
Publikacje 
Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami Instytutu Ekonomii Środowiska.
 
O Nas 
Instytut Ekonomii Środowiska (IEŚ) jest organizacją pozarządową realizującą projekty związane z ochroną środowiska, polityką klimatyczną i efektywnością energetyczną.