Instytut Ekonomii Środowiska
Adres:
ul. Felicjanek 10/6, 31-104 Kraków, Polska
 
Telefon:
+48 12 222 50 11
 
E-mail:
 
O nas

Instytut Ekonomii Środowiska (IEŚ) jest organizacją pozarządową realizującą projekty związane z ochroną środowiska, polityką klimatyczną i efektywnością energetyczną.

IEŚ został założony w 1998 r. przez grupę aktywistów i młodych ekonomistów. W 2002 r. został oficjalnie zarejestrowany jako organizacja pozarządowa. W latach 2002 – 2008 zaangażowany był w tematy ochrony i ekonomii środowiska, koncentrując się w głównej mierze na polityce związanej z gospodarką odpadami komunalnymi, energią odnawialną i gospodarką wodną. IEŚ przeprowadził wiele ocen wykonalności i wycen warunkowych. Od kilku lat IEŚ koncentruje się na sprawach związanych z efektywnością energetyczną (m.in. rynkiem ESCO), planowaniem energetycznym dla gmin, polskim systemem białych certyfikatów, wirtualnymi elektrowniami, narzędziami polityki środowiskowej oraz gospodarowaniem odpadami.


Zarząd Instytutu składa się z doświadczonych ekonomistów środowiska i ekspertów w dziedzinie efektywności energetycznej wspomaganych przez Zespół IEŚ stanowiący kreatywną i wielodyscyplinarną grupę profesjonalistów. IEŚ specjalizuje się w analizach strategii politycznych pod kątem  ekonomii i środowiska. Współpracujemy zarówno z wieloma polskimi i zagranicznymi organizacjami, jak i z lokalnymi, narodowymi i państwowymi instytucjami, m.in.: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE), Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE), Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE), Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Regulatory Assistance Project (RAP), Heinrich Böll Foundation,


Pełna lista aktywności i projektów dostępna w zakładce Obszary działania.

Stali partnerzy Instytutu Ekonomii Środowiska:


IEŚ współpracuje z polskimi stowarzyszeniami związanymi z branżą efektywności energetycznej:Zespół

Andrzej Guła – Prezes Instytutu Ekonomii Środowiska, ekonomista, specjalista ds. badania rynku. Absolwent wydziału ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w analizach finansowych i rynkowych w sektorze efektywności energetycznej, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. W ostatnich latach pracował jako konsultant dla krajowych i międzynarodowych instytucji (m.in. Europejski Bank Inwestycyjny, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, inicjatywa JASPERS, Komisja Europejska). Obecnie jest koordynatorem badań rynku efektywności energetycznej w Instytucie Ekonomii Środowiska.Marek Zaborowski – Wiceprezes Zarządu Instytutu Ekonomii Środowiska, ekspert w dziedzinie efektywności energetycznej. Absolwent wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej na Politechnice Krakowskiej oraz podyplomowych studiów ochrony środowiska na Uniwersytecie Minnesota, Instytut H.Humphreya. Od ponad 15 lat zawodowo zajmuje się tematyką efektywności energetycznej. Był konsultantem wielu krajowych i międzynarodowych instytucji (m.in. Komisja Europejska, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). W latach 2000 – 2009 był członkiem zarządu oraz prezesem Małopolskiej Agencji Energii i Środowiska.Anna Dworakowska - Od kilku lat związana z Instytutem Ekonomii Środowiska. Zajmowała się monitoringiem wydatkowania funduszy UE w obszarze ochrony środowiska w Polsce, wzmacnianiem uczestnictwa społecznego w programowaniu wsparcia unijnego oraz oceną procedur przyznawania dotacji ze środków UE na poziomie regionalnym. Prowadziła badania dotyczące gospodarki odpadami w Polsce oraz możliwości wdrożenia ambitnych systemów selektywnej zbiórki odpadów. Od ponad roku zaangażowana w działania na rzecz czystego powietrza w Krakowie i całej Polsce.


 

Anna Sokulska – Asystentka Projektów i Analityk, absolwentka Fizyki Technicznej w Akademii Górniczo–Hutniczej. W 2011 r. zaczęła pracę dla Fundacji Bellona Polska jako Młodszy Analityk w zespole z Markiem Zaborowskim i Andrzejem Gułą, gdzie zajmowała się tematem efektywności energetycznej (głównie w sektorze przemysłowym). Od 2012 r. w Instytucie Ekonomii Środowiska, gdzie zajmuje się tematyką efektywności energetycznej m.in. planowaniem energetycznym w gminach, polityką niskoemisyjną i programami wspierającymi ee. Edyta Walczak - Asystentka Projektów, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2015 roku pracuje w Instytucie Ekonomii Środowiska, w którym odpowiedzialna jest za koordynację działań organizacyjnych, zarządzanie stroną internetową, zbieranie danych, przygotowywanie raportów i analiz. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami.